... rokov s Vami...

Bolo to v deväťdesiatych rokoch, rokoch po nežnej revolúci a bolo to čosi nové na u nás na trhu...
Okrem zriadenej predajne sa spoločnosť hlavne orientovala na výsadbu a údržbu zelene v rámci mesta Košíc, kde na jednotlivých lokalitách mesta vykonávala kosenie a čistenie trávnatých plôch, orez stromov, údržbu vysadených záhonov, ale taktiež vykonávala aj sadové úpravy v okolí rodinných domov a výzdobu interiérov.
Po čase, v rokoch 1996-1997, rozšírila svoje priestory odkúpením objektu – strediska v Rozhanovciach, od bývaleho Záhradníckeho a sadovníckeho podniku mesta Košíc( ZASAP).

Obrázok Obrázok

Priestory Záhradníckeho a sadovníckeho podniku mesta Košíc( ZASAP) z roku 1989


Obrázok

Foliovník v priestoroch Záhradníckeho a sadovníckeho podniku mesta Košíc( ZASAP) z roku 1989


Na hornej strane bývalého strediska Záhradníctvo Kak zdriadilo okrasnú škôlku pre pestovanie drevín, kontajnerovisko a malú predajňu v starých unimobunkách.
Začala obchodovať so záhradníckymi firmami nielen na Slovensku, ale hlavne s českými , holandskými, belgickými, maďarskými a talianskymi spoločnosťami. Tým že sa po revolúcii otvoril trh so svetom, dali sa doviesť nové druhy a kultivary drevín, nové pestovateľské spôsoby, tvary drevín, ktoré pred revolúciou na našom Slovensku chýbali...


Obrázok

Obrázok
Obrázok

Obrázok

Bývale predajné priestory firmy


V rokoch 2000-2004 sa na tzv. spodnej strane objektu v Rozhanovciach prostredníctvom bankového úveru vybudovala nová multifunkčná budova so skladmi, výrobnou halou, kanceláriami, skleníkom a hlavne s veľkou vnútornou i vonkajšou predajnou plochou – nové záhradné centrum, ktoré sa oficiálne otvorilo 1.9.2004 s rozlohou vonkajšej plochy ako kontajneroviska - 5 ha.

Obrázok Obrázok

Výstavba skleníka v priestoroch dnešnej predajne v rokoch 2000-2003


Obrázok Obrázok

Výstavba budovy – vnúroná predajňa Záhradníctva KaK


Do voľnej pôdy sa vysadili ďalšie nové druhy a kultivary drevín za účelom pestovania alejových vzrastlých stromov, solitérnych drevín, ale aj drevín vhodných na živé ploty a podobne.
Takto od roku 2004 mala v Rozhanovciach spoločnosť Záhradníctvo KaK s.r.o vybudovanú novú základňu -záhradné centrum spolu s okrasnou škôlkou na rozlohe 14 ha a naďalej v prenájme už spomínané priestory na UVL aj s predajňou. Okrem budovania tohto záhradného centra sa i naďalej venovala novým výsadbám vo verejných, firemných i súkromných objektoch.
Zamestnávala 20 stálych zamestnancov a počas sezónneho obdobia vo firme pracovalo i do 50 pracovníkov.

V roku 2007, 7.septembra / v ten deň zomrel slávny tenorista Luciano Pavarotii/nastal v spoločnosti radikálny zlom.
Spoločníci, ktorí túto firmu založili sa po interných nezhodách , po 13 -ročnej spolupráci rozišli a firma po vysporiadaní majetku ostala v réžii iba jedného zo zakladateľov.

V roku 2009, keď sa menila na území Slovenska mena , zo slovenských korún na eurá, firma zrušila predajňu v prenajatých priestoroch UVL Košice, a celé stredisko sa presťahovalo do záhradného centra v Rozhanovciach.
Za dobu svojej existencie spoločnosť zrealizovala veľmi veľa projektov, výsadieb v mestách, dedinách, vo firemných objektoch i v súkromných záhradách.
Medzi takú, pre našu firmu asi najvýznamnejšiu, patrí výsadba vzrastlých alejových stromov na Hlavnej ulici v Košiciach , zrealizovaná v novembri 1996 z líp, jasaňov a javorov, ktorá dodnes krášli centrum Košíc a kde pod korunami týchto stromov, si na lavičke v tieni, môžu oddýchnuť návštevníci mesta...

Od svojho vzniku spoločnosť vyškolila a zamestnala množstvo ľudí, niektorí odišli, ale tí „skalní“, ktorí vo firme ostali a to sú aj takí ,ktorí sú od založenia firmy, si spoločnosť Záhradníctvo KaK veľmi váži a ďakuje im za ich spolupatričnosť.


Obrázok

Budova Záhradníctva KaK po jej dokončení v 2004